serwis informacyjny
KP PSP BŁONIE
OGŁOSZENIA
JRG BŁONIE
 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • MAJĄTEK
  OFERTY PRACY
  SZKOLENIA OSP
  PRZETARGI
  DANE TELEADRESOWE
  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 • ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI
 • KIEROWNICTWO KP PSP
 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNICTWA
 • Ochrona danych osobowych
 • Inspektor ochrony danych
 • Informacje związane ze współadministrowaniem
 • Informacje z zakresu ochrony danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • JRG BŁONIE   \  ZAKRES OBOWIĄZKÓW

    Zakres Obowiązków

  14. Do zakresu działania jednostki ratowniczo – gaśniczej należy
  w szczególności:

   

  1)            organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń„;

  2)            dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzglę™dnieniem sporzą…dzania informacji z prowadzonych działań„ ratowniczych;

  3)            wykonywanie pomocniczych czynnoś›ci w czasie klęsk żywioł‚owych oraz innych miejscowych zagrożeń„, gdy dział‚aniami kierują… inne sł‚użby;

  4)            wykonywanie podstawowych czynnoś›ci ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

  5)            przygotowanie wł‚asnych sił‚ i ś›rodków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

  6)            współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

  7)            rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

  8)            realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

  9)            prowadzenie doskonalenia zawodowego;

  10)        udział w aktualizacji:

  a)     stanu gotowości operacyjnej,

  b)     procedur ratowniczych,

  c)       dokumentacji operacyjnej;

  11)        udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-18
    opracował Administrator BIP dnia 2013-02-25
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra