serwis informacyjny
KP PSP BŁONIE
OGŁOSZENIA
JRG BŁONIE
 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • MAJĄTEK
  OFERTY PRACY
  SZKOLENIA OSP
  PRZETARGI
  DANE TELEADRESOWE
  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 • ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE KOMÓRKI
 • KIEROWNICTWO KP PSP
 • ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNICTWA
 • Ochrona danych osobowych
 • Inspektor ochrony danych
 • Informacje związane ze współadministrowaniem
 • Informacje z zakresu ochrony danych osobowych
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   \  INFORMACJE ZWIąZANE ZE WSPółADMINISTROWANIEM

    Informacje związane ze współadministrowaniem

  Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą, zarówno wynikające z obowiązków informacyjnych Administratora jak i z współadministrowania wskazanymi poniżej procesami przetwarzania. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej


  Lista załączników
  1. Klauzula informacyjna
  2. Zakres Odpowiedzialnośći oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji
  3. Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwo
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-07-15
    opracował Administrator BIP dnia 2020-07-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra